R?? Ozi Free

Tinye ma ? b? z?lite ihe ntanet? nke LLC

· Fastz? kachas? ?s? na mfe kachas? etolite ?l? ?r?.

· Ndep?ta ak?r?ngwa kachas? ukwuu nke ?wa nke gedl? ?r? At?r? Ego.

Ngw?ta Njik? Ejik?tara Ego Na Ntanet? Ntanet? Ntanet? na Ntanet? Ego ?n?ah?a Maka Ntinye Ego Ewu na Egwu na Egwu.

Chedo Ngwongwo gi site na ikpé, ndi nzere na ikpe.

G?KWUO..